[75] - Taj Mahal, Detailansicht Portal

75

Taj Mahal, Detailansicht Portal

05.09.2002

Robert Miller, Los Angeles

Item -- Grabmal Taj Mahal, Agra

Kulturkreis -- Indo - Islamisch

Ort (geogr.) -- Uttar Pradesh

Ersteller -- Schah Jahan

Thema -- Kulturdenkmal

[I/35] Taj Mahal

[75] - Taj Mahal, Detailansicht  Portal